Mavişehir Çiğli Kipa Kvş. 8258/3 Sk. No: 4 Ataşehir / İZMİR
Doç. Dr. Ayhan Karaköse

Doç. Dr. Ayhan Karaköse

Üroloji
Doç. Dr. Ayhan Karaköse 2004 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.

2010 yılında Uzmanlık eğitimini tamamlayarak Üroloji Uzmanı oldu.

2012 yılında Yardımcı Doçent, 2015 yılında ise  Doçent oldu.

2008 yılında GATA “The Sixth Applied Urological Laparoscopic Surgery Course and Symposium” Laparoskopi Kursu ve Gazi Üniversitesi  Tıp Fakültesi Laparoskopi Kursuna katıldı.

2010 yılında Dr. Sadi Konuk Bakırköy Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniğinde  3 ay süreli, Laparoskopi ve Robotik Cerrahi eğitimi aldı. Almanya Aguste Victoria Hospital’da Holmium Lazer Enucleation of the Prostate (HOLEP)eğitimialdı

Birçok ulusal ve uluslararası bilimsel toplantıda konuşmacı olan Doç. Dr. Ayhan Karaköse’nin araştırma alanları içerisinde Ürolojik Kanserler, Endoüroloji, Kadın Ürolojisi ve Pediatrik Üroloji  yer almaktadır. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan 26 adet makale, ulusal dergilerde yayınlanan 31 adet makale, ulusal kongrelerde yayınlanan 42 adet sözel ve poster sunu, uluslararası kongrelerde yayınlanan 24 adet sözel ve poster sunu ve 2  adet kitap bölüm yazarlığı bulunmaktadır. İyi düzeyde İngilizce bilmektedir.

Türk Üroloji Derneği Ege Şubesi Yönetim kurulunda 2013-2016 yılları arasında genel sekreter olarak görev yapan Doç. Dr. Ayhan Karaköse halen  uluslararası çok sayıda dergide hakem ve editörlük görevini aktif bir şekilde yürütmektedir. Avrupa Üroloji Derneği, Türk Üroloji Derneği, Türk Endoüroloji Derneği, Türk Androloji Derneği üyelikleri bulunmaktadır.

Tıbbi İlgi Alanları:

Ürolojik Kanserler

Endoüroloji

Kadın Ürolojisi

 • İdrar Kaçırma Ameliyatları (TOT, TVT)
 • Aşırı Aktif Mesane Tedavileri
 • Üretral Karünkül Tedavisi

Çocuk Ürolojisi

 • İnmemiş Testis , Hipospdias (Peygamber Sünneti) , Sünnet
 • Vezikoüreteral reflü (VUR) ameliyatları (Endoskopik subüreteral enjeksiyon- STİNG

Androloji

 

Şu anda aktif olarak yaptığı uluslararası çalışmalar:

 • Metastatik Hormona Duyarlı Prostat Kanserli (mHSPC) Gönüllülerde Androjen Deprivasyon Tedavisi (ADT) Karsısında Apalutamid ile ADT Kombinasyon Tedavisinin Arastırıldıgı Randomize, Plasebo Kontrollü, Çift Kör Faz 3 Çalısma”, Diger (Uluslararası), Arastırmacı, , 21/02/2016
 • Yüksek Riskli Lokalize veya Lokal Olarak Ilerlemis Prostat Kanseri Olup Primer Radyasyon Terapisi ileTedavi Almakta Olan Hastalarda JNJ-56021927’nin Arastırıldıgı Randomize, Çift Kör, Plasebo Kontrollü Faz 3 Çalısma. ( ATLAS Çalısması protokol: 56021927PCR3003), Diger (Uluslararası), Basım Tarihi : 26/04/2017 22:30:47 Sayfa: 5 Arastırmacı, , 11/07/2016
 • Tedavi Edilmemis Lokal Ileri Veya Metastatik Ürotelyal Karsinomlu Hastalarda Monoterapi Olarak Veya Platin Bazli Kemoterapi Ile Kombinasyon Halinde Atezolizumab (Antipd-L1 Antikoru)ın Arastırıldıgı Faz III, Çok Merkezli, Randomize, Plasebo Kontrollü Çalısma,WO30070″, Diger (Uluslararası), Arastırmacı, , 01/12/2016
 • Ileri evre Ürotelyal Karsinomda Kemoterapiye Kıyasla Kemoterapi ile Birlikte veya Tek Basına Pembrolizumabın Degerlendirildigi Faz III, Randomize, Kontrollü Çalısma KEYNOTE-361, Diger (Uluslararası), Arastırmacı, , 05/04/2017

Sertifika Kurs ve Kongre Katılımları

 • Sempozyum Androlojide Yeni Uygulama Alanları ve Teknikler 20-22 Nisan 2006
 •  T.C. Sağlık Bakanlığı 2. Üroonkoloji Kış Sempozyumu 14-18 Şubat 2007
 •  8. Ankara Üroonkoloji Kursu 28 Kasım – 2 Aralık 2007
 • 7. Üroloji Asistanları Eğitim Toplantısı 6-9 Aralık 2007
 • Sempozyum Androlojide Güncelleme ve Avrasya Androloji Zirvesi 5-7 Haziran 2008
 • Sempozyum Androlojide Güncelleme ve Avrasya Androloji Zirvesi 2. Androloji Video-Cerrahi Kursu 5-7 Haziran 2008
 • The Sixth Applied Urological Laparoscopic Surgery Course and Symposium 24-27 October 2008
 • 20.Ulusal Üroloji Kongresi 1-6 Kasım 2008
 • Türk Üroloji Derneği 3. Dönem İstatistik Kursu 25 Nisan – 2 Mayıs – 9 Mayıs 2009
 • The 9th International Prostate Forum 8-10 October 2009
 • Türk Üroloji Derneği Tıpta Uzmanlık Öğrencileri Sınava Hazırlık Kursu 22-24 Ekim 2009
 • 8 Ulusal Endoüroloji Kongresi ve Avrupa Üro-Teknoloji Derneği 2009 Toplantısı 4-7 Kasım 2009
 • 21. Ulusal Üroloji Kongresi 30 Ekim – 3 Kasım 2010
 • 30th. World Congress of Endourology and SWL 04-08 September 2012 Istanbul
 • 5th. Uro-Oncology Winter Congress 30 January – 03 February 2013 Skopje Macedonia
 • 10.Ulusal Endoüroloji Kongresi 11-14 Nisan 2013/ Antalya
 • American Cultural Association Language Certificate 2013
 • Büyük Üroloji Buluşması -1  31 Ekim – 3 Kasım 2013 Antalya
 • Prostat ve Prostat Hastalıkları   15 Mart 2014 İzmir
 • 24.Ulusal Üroloji Kongresi  20-24 Ekim 2015 İzmir
 • The Pre-Congress Live Surgery Course Laparoscopic Surgery 20-24 Ekim 2015 İzmir
 • 25. Ulusal Üroloji Kongresi ve 14.International prostate Forum 6-9 Ekim 2016 KKTC
 • Radiology Course 6-9 Ekim 2016 KKTC
 • Retrograde Intrarenal Surgery Course 6-9 Ekim 2016 KKTC
 • Kurs Androloji: Kadın Cinsel Fonksiyon Bozukluğunda Güncel Tanımlama ve Risk Faktörleri 6-9 Ekim 2016 KKTC
 • Türk Üroloji Akademisi Androlojik Tetkikler Güncelleme Kursu 20 Şubat 2016 İzmir
 • Certificate of Investigator Safety Training 02 Kasım 2016
 • GCP Training Certificate 10 Ocak 2017

Biz Sizi Arayalım