Mavişehir Çiğli Kipa Kvş. 8258/3 Sk. No: 4 Ataşehir / İZMİR
Sağlık Bakanlığı Obezite Cerrahisi Yapan Hastanelere Bazı Standartlar Getirdi

Sağlık Bakanlığı Obezite Cerrahisi Yapan Hastanelere Bazı Standartlar Getirdi 

Genç bir obezite hastasının, mide küçültme ameliyatından sonra hayatını kaybetmesi sebebi ile obezite cerrahisi ile ilgili sorunlar tekrar gündeme geldi. Obezite cerrahisi yapan sağlık merkezlerinin gerekli kriterleri taşımadığı iddiasına yönelik olarak Sağlık Bakanlığı, Obezite Cerrahisi Uygulamaları ile ilgili bir genelge yayınladı. Genelgede, obezite hastalarının tedavide tercih edecekleri hastanelerin sahip olması gereken özelliklere yönelik kriterler yer alıyor. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan imzası ile yayınladığı genelge şöyle*:

Bilindiği üzere son zamanlarda yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıklarındaki değişiklikler nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de obez kişi sayısı giderek artmaktadır.

Obezite yalnız kendi varlığı ile ilgili değil, Tip-2 diyabet, hipertansiyon, kalp ve damar hastalıkları. kanser, depresyon, kısırlık ve benzeri ilişkilendirilen hastalıkların yanı sıra sosyal yaşamı da olumsuz olarak etkileyen önemli bir toplum sağlığı sorunu olarak ön plana çıkmıştır.

Bakanlığımız, ülkemiz için giderek önemli bir toplum sağlığı sorunu haline gelen obezitenin önlenmesi ve obezite tedavisinin sağlanması amacıyla halkımıza yönelik sağlıklı yaşam programları geliştirmiş ve uygulamaya koymuştur.

Bununla birlikte son zamanlarda; gerek yazılı ve görsel basına yansıyan, gerekse bakanlığımıza yapılan bildirimlerden obezite tedavisinde giderek yaygınlaşan bir tedavi yöntemi olarak uygulanan ve obezite cerrahisi olarak adlandırılan cerrahi uygulamalara bağlı olarak bazı vakaların ölümle sonuçlanması bakanlığımızın hizmet sunum ilke ve politikaları gereği kabul edilemez bir durumdur.

Bu sebeple, obezite cerrahisi uygulamalarındaki muhtemel komplikasyonların en aza indirgenmesi, yaşanan olumsuzlukların giderilmesi ve hasta mağduriyetinin önlenmesi için aşağıdaki tedbirlerin alınmasına yönelik düzenlemelerin yapılmasında fayda ve lüzum görülmüştür.

  1. Obezite cerrahisi uygulayacak cerrah; bariyatrik cerrahi yaklaşımları ve ileri laparoskopik tekniklerini uygulama konusunda bilgili ve deneyimli olmalıdır.
  2. Obezite cerrahisi uygulanması kararı, cerrahi uygulamayı yapacak ilgili cerrahi uzmanın muayenesi sonrasında; endokrinoloji/dahiliye, akıl ve ruh sağlığı hastalıkları ile anestezi ve reanimasyon uzmanının konsültasyonu sağlanarak alınmalıdır. Hastanın tıbbi durumunun gerektirdiği durumlarda kardiyoloji, göğüs hastalıkları ile fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanının ve gerektiğinde ilgisine göre diğer uzmanlık dallarının da konsültasyonları istenebilir.
  3. 0bezite cerrahisi uygulanmasına karar verilen kişiler, operasyon öncesinde; uygulanacak cerrahi prosedürler, fayda ve zararları ile olası ameliyat riskleri hakkında bilgilendirilmelidir.
  4. Obezite cerrahisi uygulamalarının yapılacağı sağlık tesislerinin; ameliyat öncesi gerekli değerlendirme ve konsültasyonların yapılabileceği yeterlilikte uzman tabip ve donanım altyapısı imkanlarına sahip olması ve bünyesinde ameliyat sonrası dönemde oluşabilecek komplikasyonların zamanında ve etkili bir şekilde yönetilebileceği, ilgili mevzuatına göre tescili yapılmış üçüncü seviye erişkin yoğun bakım servisi ve endoskopi ünitesi ile obezite şartlarına uygun alt yapı ve cerrahi donanım şartlarını haiz ameliyathane bulurlinalıdır.
  5. Sağlık tesisi bünyesindeki yatak, sedye, ameliyat masası ve benzeri donanım bakımından obez hastalara uygun olarak yapılandırılmış olmalıdır.
  6. Obezite cerrahisi uygulanan hastanın, ameliyat öncesi ve sonrası beslenme, egzersiz ve psikolojik danışmanlık vb. programlarının düzenlenmesi, idame tedavisinin sağlanması ve periyodik olarak takip ve kontrollerinin yapılmasından uygulamayı yapan cerrah ve ilgili sağlık tesisi yönetimi müteselsilen sorumludur.
  7. Obezite cerrahisi uygulamalarının yukarıda vurgulanan usul ve esaslara uygun olarak yürütülmesinden sağlık müdürlükleri ve ilgili kamu sağlık tesisleri yöneticileri sorumlu ve yetkilidir. Aynı şekilde üniversitelere ve özel sektöre ait sağlık tesislerinin yöneticileri/mesul müdürleri ile uygulamayı yapan sağlık tesislerinde görevli cerrahi ekipler hizmetlerin, bu genelge hükümlere uygun olarak sunulmasından birinci derecede ve müteselsilen sorumludur.

İşbu genelge hükümlerine aykırı uygulamaların tespiti halinde sorumlular hakkında ilgili mevzuatı çerçevesinde işlem yapılacağının tüm ilgililere imza karşılığında tebliğini önemle rica ederim.

Yorum yap

Biz Sizi Arayalım