Mavişehir Çiğli Kipa Kvş. 8258/3 Sk. No: 4 Ataşehir / İZMİR

Sık Sorulan Sorular

Gebe İzlemi

Gebelik Takibi

Gebelik takibi anne adayının ve büyüyen fetüsünün sağlığını kontrol etmek için bir jinekolog ya da doğum öncesi bakım uzmanı tarafından gerçekleştirilen randevular bütünüdür. Kişinin hamileliği onaylandıktan sonra doktor tarafından reçete edilir. Tipik olarak gebelik muayeneleri 32. haftaya kadar ayda bir, 32 ila 36. haftalar arası 15 günde bir, 36 ila 40. haftalar arası ise haftada bir yapılır. Ancak hamileliği sırasında komplikasyon görülme riski olan kişilerin daha sık kontrole gitmeleri gerekebilir. İşlem fiziksel muayene ve çeşitli testler içerir. Bu ziyaretler kadının ve bebeğinin hamilelik sürecinde görülebilecek risk ve komplikasyonlardan korunmasını sağlamada önemli bir rol oynar.

Gebelik Takibi Kimler için Önerilir?

Gebelikleri kesinleşen tüm kadınlar için gebelik takibi önerilir, genellikle hamileliğin 6. ila 8. haftaları arasında başlar ve hamileliğin sonuna kadar devam eder. Kilolu, çok genç, 35 yaşın üzerinde, karmaşık veya yüksek riskli gebelik öyküsü bulunan, yüksek tansiyon, diyabetli, otoimmün bozuklukları bulunan, HIV ve kanser gibi tıbbi durumlara sahip, üçüzlere ya da nadir durumlarda daha fazla bebeğe hamile kadınlar bu risk grubu içinde sayılabilir.

Gebelik Takibi Ne İçerir?

Gebelik takibi randevuları anne adayının sağlık durumunu ve büyüklüğü, konumu ve kalp atışına bağlı olarak fetüsün büyümesini kontrol eder. Her gebelik takibi randevusu yaklaşık on beş dakika sürer, genellikle annenin ve fetüsün sağlığının kontrol edildiği iki aşamalı bir işlemdir. Kontrolün ilk kısmında anne adayının kilosunu ve kan basıncı ölçülür ve ilk gebelik takibi sırasında alınan verilerle karşılaştırılır.

Hamileliği etkileyebilecek endişelerin giderilmesi amacıyla bazı muayeneler de gebelik takibi sırasında yapılabilir. Trimester ultrasonografik tarama, ikili tarama testi, üçlü tarama testi, II. trimester ultrasonografik tarama, 3D 4D renkli doppler ultrasonografi, amniosentez, kordosentez, non Stres Test (NST), fetal transfüzyon, embriyo redüksiyonu ya da koryon villus örneklemesi bu test ve işlemler arasında sayılabilir.

Fetüs Sağlığı

Gebelik takibinde annenin sağlıklı olduğundan emin olunduktan sonra fetüsün konumu dış muayene teknikleri kullanılarak belirlenir. Fetüsün anne rahmindeki pozisyonu göz önünde bulundurulması gereken önemli bir faktördür çünkü bazı cenin pozisyonları doğum sürecinde zorluklara neden olabilir.

Bebeğin kalp atışları 5.5 haftadan itibaren izlenebilir ve bundan sonraki her ziyarette düzenli olarak kontrol edilir. Normal bir kalp atış hızı, 10. haftada 170’e yükselen ve hamileliğin sonlarına yakın 130’a düşen dakikada 120 ile 160 atış arasındadır. Kalp atış hızı fetüsün sağlığının iyi bir göstergesidir.

Gebeliğin belirli noktalarında ultrason taramaları gereklidir. Genellikle anne adayının en az bir ultrasonografi seansı geçirmesi önerilmektedir. Bazı durumlarda gebeliğin erken evrelerinde pelvik ultrason taraması yapılması gerekebilir. Bununla birlikte özel bir neden varsa aylık ultrason taraması gerçekleştirilir. Hamileliğin altıncı ayından sonra yapılan ultrason taramaları ile fetüsün cinsiyeti teyit edebilir ancak bazı ultrason teknisyenleri cinsiyeti 12. hafta gibi erken bir dönemde belirleyebilecek özel teknikler kullanmaktadır.

Fetal aktivite seviyesi ise bebeğin hareketleri ve büyümesi özel izleme ekipmanları ile izlenerek belirlenmektedir. Bu işlem gebelik takibinin bir diğer önemli parçasıdır, fetüsün aktivite seviyelerinin yükselmesi ve düşmesi sağlığının güçlü bir göstergesidir.

Gebelik Sürecinde Yaşanabilecek Olası Riskler ve Komplikasyonlar

Gebelik takibi anne ve fetüs için herhangi bir risk oluşturmaz. Aksine hamileliğin dokuz ayında ortaya çıkabilecek risk ve komplikasyonların önlenmesinde ve çözümünde önemli bir rol oynar. Anemi, idrar yolu enfeksiyonları, hipertansiyon, aşırı kilo alımı, enfeksiyonlar, şiddetli sabah bulantısı ya da fetüste görülebilecek bazı sorunlar bu riskler arasında sayılabilir.

Bazı komplikasyonlar erken tespit edilirse anne ve bebek için herhangi bir risk oluşturmadan güvenli bir şekilde tedavi edilebilir. Örneğin anne adayının kan basıncı bir ziyarette alışılmadık derecede yüksekse ya da enfeksiyon görülürse sorun büyümeden çözülecektir. Aynı şekilde eğer hasta çok fazla kilo alıyorsa doktor bu duruma bağlı olarak ortaya çıkabilecek komplikasyonları önlemek için beslenme tavsiyesi verebilir. Anne adayının hassas durumu nedeniyle gebelik takibi sırasında gerçekleştirilen tüm muayeneler güvenilirdir, anne ve bebeğine herhangi bir zorluk ya da sıkıntı yaşatmaz.

Tekrarlayan Düşüklerin Tedavisi

Arka arkaya 3 ya da daha fazla düşük yapmaya habituel abortus ( tekrarlayan düşük) denir. Son yıllarda bu konuda umut verici gelişmeler olmuştur. Artık 3 düşüğün olması beklenmeden de tanı ve tedaviye başlanmaktadır. Kliniğimizde tekrarlayan düşüklere yönelik genetik tanı testleri yapılmaktadır. Özellikle pıhtılaşma sistemindeki bozukluklara yönelik testler önem kazanmıştır.

Tedavide antikoagulanlar, histeroskopik müdahaleler ve IVIG kullanılmaktadır. IVIG tedavisi son 1 yıldır dünyada kullanılmaya başlamış olup kliniğimiz, ülkemizde bu tedavinin kullanıldığı sayılı merkezlerden biridir.

İlk Gebelik Ultrasonografisi

Adet gecikmesi olduktan ve kanda B-HCG düzeyi 1000 üniteyi geçtikten sonra gebelik kesesi ultrasonografi ile görülebilir. 5.5 haftadan itibaren de kalp atışları izlenebilir.

Bu ilk ultrasonografide:

 • Gebeliğin rahimde olup olmadığı
 • Kesenin büyüklüğü
 • Yolk sac kesesinin büyüklüğü
 • Fetal kalp atışı
 • Gebelik kesesinin etrafında hematom olup olmadığı
 • Uterusta ( rahim) yapısal bozukluk myom olup olmadığı incelenir.
I. Trimester Ultrasonografik Taram

Gebeliğin 11-14. haftalar arasında yapılır. Gebelikte yapılan en önemli ultrasonografik incelemedir. Ultrason cihazının yüksek çözünürlüklü ve 4D renkli doppler özellikli olması gerekir. Bir çok yapısal ve kromozomal anomalinin belirtileri tespit edilebilir. Gereğinde vaginal ultrasonografide kullanılabilir. İkili test yapmak için bu incelemenin yapılması zorunludur.

Kliniğimizde bu dönemde yapılan ultrasonografik incelemede:

 • NT- ense kalınlığı
 • Nasal bone – burun kemiği
 • Duktus venosus
 • Triküspit kapak doppleri
 • Fronto maksiler açı ölçümü
 • Fetal gelişim
 • Santral sinir sistemi, kalp, batın organları ve extremiteler incelenmektedir.
İkili Tarama Testi

Down sendromu ve trizomi 18 teşhisinde kullandığımız en önemli testtir. 11-14 . haftalar arasında yapılır.

Anne kanında PAPP-A ve free B HCG bakılarak yapılır. Bebeğin ense kalınlığı da göz önünde bulundurularak risk hesaplanır. Kliniğimizde dünyada en güvenilir sistem olarak bilinen delphia sistemi kullanılmaktadır. Down sendromunu tespit etme başarısı %85 dir. Bütün gebeliklerde yapılmalıdır. 1/250 ve daha yüksek risklerde koryon villus örneklemesi veya amniosentez önerilir.

Üçlü Tarama Testi

Down sendromu ve spina bifida teşhisinde kullanılır. 16-18. haftalar arası ideal zaman olup 20. haftanın sonuna kadar yapılabilir. Anne kanında free B- HCG , Estriol ve alfa-fetoprotein bakılarak yapılır.

Başarı oranı %60 olup hata payı yüksektir. İkili teste göre daha az güvenilirdir. 1/250 ve daha yüksek risklerde amniosentez önerilir.

II. Trimester Ultrasonografik Tarama

20-22 . haftalar arasında yapılan incelemedir. Bu konuda doktorun tecrübeli ve kullanılan cihazın özellikli olması gerekir. Gebelik bütün yönleriyle ultrasonografik olarak değerlendirilir.

Fetal organlar ayrıntılı olarak görüntülenir. Bebekte organ gelişimi tamamlandığı için bütün sistemi değerlendirmek mümkündür. Bebek Aynı anda dört boyutlu ultrason, siyah beyaz konvansiyonel ultrason ve renkli doppler ultrason ile incelenir. Kordon kadın doğum ve çocuk merkezinde yapılan ayrıntılı ultrasonografide aşağıdaki yapılar incelenmektedir.

Baş
Kraniumun şekli
Mineralizasyon
Talamuslar
Ventriküller simetri
Lateral ventrikül ve koroid pleksus
Serebellum ve vermis
Sisterna magna
Cavum septum pellusidum
Corpus callosum
Orta hat echo

Yüz
Profil
Orbitalar
Dudaklar ve damak
Nazal kemik
Çene
Nukal fold
Kulaklar

Boyun Vertebra
Longitudinal bakış
Transfers bakış
Böbrek Pelvis
Mesane
Genital organlar

Ekstremiteler

Toraks Boşluğu
Akciğerler
Kemik toraksın görünümü

Kalp
Kalp ritmi
4 odacık apikal
4 odacık subkostal
Kalp şekil,büyüklük ve axis
Effüsyon
Ventriküler septum
Atrial septum ve foramen ovale
3 damar görüntüsü
Büyük damarlar ve çaprazlama
Pulmoner dönüş
Aort arkı
Av kapaklar

Abdomen
Mide
Kc, Safra kesesi
Barsaklar
Karın duvarı ve kord giriş yeri

Genitoüriner Sistem
Böbrekler
Üst
Alt

Kord
Damar sayısı

Ayrıntlı ultrasonografinin 22. haftada yapılma nedeni:

Ayrıca bebekte bir problem tespit edilirse özellikle ciddi anomalilerde gebeliği sonlandırmak için yeterli süre vardır.( Örneğin down sendromu tespit edilirse 24. haftaya kadar gebelik sonlandırılması yapılabilmektedir.)

AYRINTILI ULTRASONOGRAFİ HER GEBEYE YAPILMALIDIR. BÜTÜN BEBEKLER TARANMALIDIR.

Ayrıntılı ultrasonografi ortalama 25 dak sürmektedir. Ancak bu süre gebenin kilolu olması, bebeğin uygun pozisyonda olmaması ya da bebekte bir problem olması gibi durumlarda uzayabilmektedir.

Kliniğimizde bütün görüntüler dijital ortamda saklanmaktadır.

3D 4D Renkli Doppler Ultrasonografi

Ayrıntlı ultrasonografinin 22. haftada yapılma nedeni:

Ayrıca bebekte bir problem tespit edilirse özellikle ciddi anomalilerde gebeliği sonlandırmak için yeterli süre vardır.( Örneğin down sendromu tespit edilirse 24. haftaya kadar gebelik sonlandırılması yapılabilmektedir.)

AYRINTILI ULTRASONOGRAFİ HER GEBEYE YAPILMALIDIR. BÜTÜN BEBEKLER TARANMALIDIR.

Ayrıntılı ultrasonografi ortalama 25 dak sürmektedir. Ancak bu süre gebenin kilolu olması, bebeğin uygun pozisyonda olmaması ya da bebekte bir problem olması gibi durumlarda uzayabilmektedir.

Kliniğimizde bütün görüntüler dijital ortamda saklanmaktadır.

Amniosentez

Bebeğinizin içinde bulunduğu sıvıdan iğne yardımı ile örnek alınması işlemidir. 16 . haftadan itibaren gebeliğin bütün dönemlerinde yapılabilir. Ancak genetik inceleme için yapılan amniosentezin ideal zamanı 16-22. haftalar arasıdır. Kliniğimizde daha çok kromozom analizi amacıyla yapılmaktadır. tarama testinde risk çıkmış ya da ultrasonografik incelemede anormal bulgu olan gebelere uygulanır.

İşlem sonrası gebelik kayıp riski binde 3 tür.

Amniosentez sonrası sonuçların kesinliği %99.4 civarındadır.

Kliniğimizde sonuçlar 48 saat içinde alınmaktadır.

İşlem sonrası aşağıdaki bulgu ve şikayetlerle karşılaşırsanız hemen doktorunuzu aramalısınız.

 • Kasılmalarınız ya da şiddetli kramplarınız olursa
 • Vajinal kanamanız olursa
 • Vajinal sıvı kaçağı fazla miktarda olur ya da 1-2 günden uzun sürerse
 • Ateşiniz 37.5 derecenin üzerine çıkarsa
 • Kötü kokulu bir akıntınız olursa
Kordosentez

Anne karnındaki bebeğin direkt kanından yapılan incelemedir. Genellikle 22. haftadan sonra tercih edilir. Kliniğimizde daha çok kromozomal incelemeler ve Rh kan uyuşmazlıklarında yapılmaktadır. İşlem sonrası gebelik kayıp riski binde 3 tür. Sonuçların kesinliği %100 dür. Kliniğimizde sonuçlar 48 saat içinde alınmaktadır.

İşlem sonrası aşağıdaki bulgu ve şikayetlerle karşılaşırsanız hemen doktorunuzu aramalısınız. Kasılmalarınız ya da şiddetli kramplarınız olursa Vajinal kanamanız olursa Vajinal sıvı kaçağı fazla miktarda olur ya da 1-2 günden uzun sürerse Ateşiniz 37.5 derecenin üzerine çıkarsa Kötü kokulu bir akıntınız olursa.

Non Stres Test (NST)

Bebeğin dakikadaki kalp atım sayısının ve rahim içi basıncın anlık olarak kaydedilmesine dayanan bir incelemedir. Anne karnındaki bebeğin sıkıntıda olup olmadığını gösteren kıymetli bir testtir. Genellikle 35. haftadan sonra kullanılır. Ancak bazen erken doğum tehtidlerinde ve riskli gebeliklerde daha erken de kullanılabilir.

Haftada bir yapılmalıdır. İşlemden önce anne adaylarının yemek yemiş olmalarını öneriyoruz.

Fetal Transfüzyon

Anne karnındaki bebeğe kan transfüzyonu yapılmasıdır. Kan uyuşmazlıklarında veya bebekte başka bir sebeple gelişmiş şiddetli kansızlık durumlarında uyguluyoruz.

Embriyo Redüksiyonu

Anne karnındaki bebeğin tıbbı sebeplerle yaşamına son verilmesi işlemidir. Tıbbi gereklilik şarttır. Özellikle çoğul gebeliklerde gebelik sayısını düşürmek için yapıyoruz.

Kliniğimizde genellikle dördüz veya üçüz gebeliklerde uygulanmaktadır. Ailenin isteğine bağlı olsa bile ikizlere uygulanmamaktadır. İşlem sonrası bütün gebeliğin kayıp oranı % 5 tir. Özel bir iğne ile ultrason eşliğinde yapılır.

Tüp Bebek

Kliniğimizde tüp bebek tedavisi yapılmaktadır. Yumurta toplama ve embriyo transferi anlaşmalı tüp bebek ünitesi ile müşterek yapılmaktadır.

İntrauterin İnseminasyon (Aşılama)

Halk arasında aşılama olarak bilinir. Adet döneminde hastaya yumurta büyütmek için ilaç başlanır. Ortalama 4-7 günde yumurta 18 mm çapa ulaşır. Bu aşamaya gelindiğinde yumurtlamayı uyarıcı ilaç uygulanır. 18-36 saat sonra hastanın eşinden alınan spermlere yıkama işlemi uygulanır. Hazırlanan spermlerden 0.3-0.5 ml kadarı özel bir kanül yardımıyla rahim içine verilir. Ağrısız ve kanamasız bir işlemdir. Ultrason eşliğinde yapılır.

Aşılamadan önce hastanın idrarını bir süre yapmaması söylenir. Dolu mesane ile aşılama daha kolay yapılmaktadır. Aşılamadan sonra hasta ortalama 1 saat dinlendirilir. Yaklaşık iki hafta sonra gebelik testi yapılır.

Histerosalpingografi (Kanalların İlaçlı Görüntülenmesi)

Rahim ve kanalların vajinal yoldan ilaç verilerek görüntülenmesidir.
Çok az miktarda radyasyon kullanılır.
Kliniğimizde kadın doğum uzmanı ve radyolog tarafından beraberce uygulanır.
İşlem öncesi bazı ilaçlar verilerek ağrı olmaması sağlanır.
Genelde ağrısız bir işlemdir ancak isteyen hastalara anestezi uygulanır.
Ortalama 5 dakika sürer.

Anormal Uterin Kanamalar Ve Adet Düzensizliklerinin Tedavisi

Kadınlarda normal adet düzeni dışındaki kanamalar anormal uterin kanama olarak adlandırılır. Sağlıklı bir bayanda adet kanamaları 28 günde bir gelir. 3-4 gün sürer . Ortalama günde 3-4 pet kan kaybı olur. Ancak 21-35 gün arası döngüler de normal kabul edilir. Kanamalar 7 güne kadar uzayabilir. 7 gün aşıldığında anormal kabul edilir.

Anormal kanamaların en sık nedenleri

 • Hormonal nedenler
 • Myom
 • Yumurtalık kisti
 • Polip
 • Endometrial hiperplaziler
 • Enfeksiyonlar
 • Kanser
 • Hormonal nedenler adet düzensizliği olarak da adlandırılır.

Tanı için şu incelemeleri yapıyoruz

 • Muayene
 • Ultrasonografi
 • Hormon testleri

Tanısal Histeroskopi ve Biyopsi ( genellikle 35 yaş üstü ve ultrasonografide şüphelenilen durumlarda tercih ediyoruz)

Kolposkopi

Özel bir kamera mikroskopla rahim ağzının değerlendirilme işlemidir. Pap smear testinde problem çıkan hastalara uygulanır. Pap smear testi bir tarama testidir. Kesin sonuç için biyopsi gerekir. Ancak smear testi kötü çıkan her hastaya biyopsi yapmak doğru değildir. Kimlere biyopsi yapılacağı kolposkopiden sonra karar verilir.

 • Kolposkopi tecrübe gerektiren bir işlemdir.
 • Kolposkopi ağrı veren bir inceleme değildir.

Kliniğimizde kolposkopik değerlendirmeler ASCCP ( the American Society for Colposcopy and Cervical Pathology ) ‘nin önerdiği clinicocolposcopik index kullanılarak yapılmaktadır.

Dört Boyutlu Jinekolojik Ultrasonografi

4 boyutlu jinekolojik ultrasonografi jinekolojik hastalıklarda da kullanılmaktadır. Özellikle rahim içinde myom, polip gibi patolojiler ve rahim şekil bozukluklarının teşhisinde kullanılır. Yine tüp bebek tedavisnde folikül takibinde yumurtalar üç boyutlu olarak görülebilir.

Histerosonografi

Rahim içine serum fizyolojik verilip ultarsonografik olarak değerlendirilme işlemidir. Rahim içinde yer kaplayan lezyonların teşhisinde kullanılır. Ağrılı bir işlem değildir. Muayene odasında yapılabilir.

Vajinismus Tedavisi

Vajinismus bayanların ağrılı cinsel ilişkide bulunmalarnı ya da hiç bulunamamalarını tarif eden kelimedir. Bu bölümde vajinismusla ilgili bir çok doğruyu ve yanlış bilinenleri anlatacağız. Ancak öncelikle son söyleyeceğimizi ilk söylemek istiyoruz. VAJİNİSMUSUN %100 TEDAVİSİ VARDIR. Vajinismus nedeni ile doktora başvurmuş ve tedavi olamamış hastalar varsa bunun en önemli sebebi yanlış tedavidir.

Bu bölümü okuyan vajinismuslu hastaları ve eşlerini bazı konularda uyarmak istiyoruz. Bu bölümü bilgi amaçlı yazıyoruz. Vaginismus tedavisinde en önemli hata ve işi zorlaştıran durum yanlış tedavilerdir. Burda yazılanlar ancak bir doktorun kontrolünde sonuç verebilir. Ayrıca vajinismus nedenleri bahsedilirken bunların hepsinin size uymasını beklemeyin. Sizdeki neden farklı olabilir. Eşlerin birbirleri ve aileleri hakkında yanlış çıkarımları olmaması gerekir.

VAJİNİSMUS NEDENLERİ

En sık görülenden aza doğru sıralanmıştır.

 • Baskıcı otoriter baba: Birçok vajinismuslu bayanın otoriter, baskıcıcı, ceza ile otorite sağlayan babası vardır. Genelikle anneye de kötü ve sert davranan bir babadır. Yine antisosyal ve obsesif babaların kızlarında da vajinismus görülebilmektedir. Baba nedeni %70 vakadan sorumludur.
 • Baba-kız ilişkisinde güçlükler: Baba kız arasında sağlıklı bir diyalog olmaması baba otoriter yapıda olmasa da önemli bir etkendir.
 • Zayıf ,güçsüz anne: Dayak atan bir babanın yanında dayak yiyen bir anne modeli de kızlarında vajinismus gelişmesine neden olacaktır. Babaya tepkisis kalmayan bir anne varlığında vajinismus ihtimali azalacaktır.
 • Cinselliği değersizleştiren aile: özellikle kendi cinsel yaşamı problemli olan ailelerde cinsellik önemsizleştirilir, aşağılanır. Bu tür ailelerde annelerin cinselliği sadece erkeklerin istediği ve hayvani bir şey olarak gördüğü söylenebilir.
 • Olumsuz Dinsel şartlanma: Cinsellikle ilgili konularda dini nedenlerden dolayı yüksek ahlak beklentisinde olan aileler. Bu tür ailelerde cinsellik günah ve ahlak dışıdır.
 • Kendi cinsel organlarından tiksinme ve utanç duyma: Genellikle bu tür yanlış inanışlar vajinismuslu hastanın annesinden kaynaklanır.
 • Cinsel şiddet : Geçmişte cinsel şiddet öyküsü vajinismusa neden olabilir.
 • Cinsel birleşme ile ilgili yanlış bilgiler: Cinsel ilişkide şiddetli kanama ve şiddetli ağrı olduğu, penisin vaginaya giremeyecek kadar büyük olduğu gibi yanlış inanışlar.
 • Kızlık zarını yitirme korkusu.
 • Cinsel tabular: Mastürbasyon ve kadının kendi bedenini tanıma davranışlarını yasaklayan inanışlar.
 • Pasif bağımlı eş: Vajinismuslu kadınların eşleri genellikle aşırı düşünceli, cinsel birleşme konusunda ısrarcı olmayan pasif yapılı kişilerdir. vajinismuslu kadınlar genellikle bilinç altında babalarının ters karekterinde kişileri eş olarak seçerler.
 • Bu eşlerin genellikle evlilik öncesi başka cinsel tecrübeleri yoktur.İlişki sırasında eşleri korktuğunda eşlerini uyarmaya devam etmezler. İlişkiden hemen vaz geçerler. genellikle sosyal olarak makul insanlardır.
 • Gebelik korkusu: İlk gece gebe kalma korkusu da vajinismusa neden olabilir. ( Bütün vakaların yaklaşık % 10 dan sorumludur)

Vajinismuslu kadınlarda aşağıdaki özellikler genelde ortaktır:

 • Öfkeyi ifade etmede zorluk.
 • İyi kız olmak
 • Çevre tarafından kabul görme isteği
 • İğne, dişçi gibi diğer korkular
 • Yatak ıslatma ve uykusuzluk gibi çocukluk öyküleri
 • Şiddet rüyaları
 • Sık hastalık
 • Yeme bozuklukları

VAJİNİSMUS TEDAVİSİ

Vajinismuslu çiftler birşekilde doktora başvururlar. Genelde (%90) ilk olarak Ülkemizde kadın doğum hekimlerine başvururlar. Ve ne yazık ki İlk başvuranların sadece %10’u gittikleri ilk doktor tarafından tedavi edilir. %50 de şikayetler daha da ağırlaşır.Çünkü vajinismusta yanlış tedavi ,durumu daha da zorlaştırır.Malesef doktorlarımızın bir grubu bu şikayeti önemsememekte, konuyu da tam olarak bilmediklerinden çiftleri yanlış yönlendirmektedirler. Yapılan yanlışların bir kısmı şu şekildedir:

 • Psikolojik gibi genel bir tanı konması. Bu hastanın durumunu eşinin yanında daha da güç durumda kalmasına neden olmakta ve tedaviye hiç bir katkısı olmamaktadır. Bu genenllikle hasta yakınları tarafından kapris, eşe isteksizlik olarak algılanmaktadır.
 • İlişkiden önce alkol , sakinleştirici almalarının tavsiye edilmesi: Bu çiftlerin sadece uyumasını sağlar.
 • Genel anestezi ve ya epidural anestezi altında ilişki : Sorunu temelde çözmez. Kişinin benlik saygısının zayıflamasına neden olur.
 • Kendi kendilerine vajinaya parmak sokulmasının anlatılması
 • Vajinanın dar olduğunun söylenip operasyon önerilmesi
 • Geçmişe yönelik anlamsız psikoterapi ve telkinler yapılması
 • Hipnoz ile vajinal ilişki.

Bu liste daha da uzayıp gitmektedir.

Vajinismus önemli ve sık karşılaşılan bir sağlık sorunudur. Kişi tamamen kendi isteğı dışında ilişkiye girememektedir. Ülkemizdeki jinekolog ve psikiatristlerin bu konuyu önemsemeleri eğer tedavi şeklini bilmiyorlarsa uygun yerlere yönlendirmeleri gerekmektedir.

Dünyada şu an kabul gören tedavi davranışçı bilişsel tedavi yaklaşımıdır.

Grup terapileri şeklinde veya bireysel olarak yapılır. Grup terapileri ülkemizde biraz sıkıntılıdır. Cinsellikle ilgi problemlerin başka çiftler yanında konuşma fikri çiftleri zorlamaktadır. ( Bu tedavi şekli ülkemizde nadir merkezlerde yapılmaktadır. İstanbul Üniversitesinde Prof. Dr. Kayır tarafından başarıyla yapılmaktadır. )

• Bizim Kliniğimizde bireysel terapi yöntemi uygulanmakta olup ana prensip vaginal desensitizasyon ve egzersizlerdir.

KLİNİĞİMİZDEKİ TEDAVİ PRENSİPLERİ

 • Tedavi süresince çiftlerin ilişki denemelerine son vermeleri istenir
 • Vaginal egsersiz ve ev ödevleri verilir.
 • Vaginal desensitizasyon tedavisi yapılır.
 • Muayene seanslarında eşlerin de bulunması istenir. Muayenelerde doktor, hemşire ve hastanın eşide bulunur.
 • Hasta ile hiç bir şekilde ağrı hissetmeyeceği, hastaya haber verilmeden hiç bir girişimin yapılmayacağı, kontrolün tamamen hastanın kendisinde olacağı konusunda mutabakata varılır. Bişey yapmıyorum , canın acımayacak dedikten sonra hasta kandırılır ve muayenede ilerleme yapılırsa hastanın tedaviye ve doktora olan güven azalır.
 • Muayenelerde bir takım ilaçlar kullanılır.

Tedavideki Başarı;

 • Son 10 yıl içinde 1000 vajinismus hastası kliniğimize başvurmuştur.
 • Ortalama evlilik süreleri 3.6 yıldır.
 • Bu 750 hasta arasında evlilik süreleri 1 hafta olan da vardır, 12 yıl olan da vardır.
 • Ancak çok ilginçtir ki 12 yıl ilişkide bulunamayan çiftin tedavisi 4 seans sürmüş (2 hafta – haftada 2 seans)
 • 1 hafta sonra gelen çiftin tedavisi 5 seans sürmüştür.
 • Ortalama tedavi süresi 4-6 seans olmaktadır.
Kanser Taramaları Ve Tedavisi

Kliniğimizde jinekolojik kanserleri teşhis etmek için yapılan inceleme ve testler.

Şüphelenilen kanser tipine göre bir ya da birkaçı kullanılabilir.

 • Pap smear testi
 • Kolposkopi
 • HPV testleri
 • Kolposkpi eşliğinde biyopsi
 • Histeroskopi
 • Ultrasonografi
 • Histerosonografi
 • Tümör belirteçleri ( CA-125, CA-19-9, CEA, alfa FP, CA-15-3)
 • Pipelle biopsi
 • Vulva punch biyopsi

Biz Sizi Arayalım