Mavişehir Çiğli Kipa Kvş. 8258/3 Sk. No: 4 Ataşehir / İZMİR

Ameliyathane

Leep

Rahim ağzı kanser öncesi lezyonların tanı ve tedavisinde kullanılr. Leep konizasyon rahim ağzının koni biçiminde koter kullanılarak çıkartılmasıdır. Alınan doku patolojiye gönderilir. Eğer dokunun tüm sınırları hastalık açısından temiz çıkarsa tedavi bitmiş olur. Oldukça pratik ve başarılı bir yöntemdir. Kliniğimizde sık tercih edilen bir yöntemdir. Tedavi sonrası bazen kanama olmakla birlikte genellikle komplikasyonsuzdur. Gebelere uygulanmaz.

Servikal Serklaje

Rahim ağzında yetmezlik nedeniyle gebelik kayıp öyküsü olanlarda yapılır. Genellikle gebeliğin 16-18. haftalar arasında yapıyoruz. Hafif sedasyon verilerek uygulanır. Komplikasyon oranı oldukça düşüktür. Özel bir sütür malzemesi kullanılır. Konulan sütür doğum öncesinde alınır. Alınması esnasında anesteziye gerek yoktur.

Vaginal Cerrahiler

Jinekolojik kanserlere yönelik kliniğimizde kullanılan yöntemler

 • Kolposkopi eşliğinde Punch biyopsi
 • Probe küretaj
 • Pipelle endometrial biopsi
 • Fraksiyone küretaj
 • Konizasyon
 • Soğuk konizasyon
 • LEEP konizasyon

Bu işlemler de kliniğimizde hasta aksini istemedikçe sedasyon amaçlı anestezi kullanılır.

Rahim Ağzı Kanser Öncesi Lezyonların Tedavisi

Kliniğimizde CIN 2 ve CIN 3 lezyonların tedavisinde elektro diatermi, krioterapi, soğuk koagulasyon ve LEEP konizasyon yöntemleri kullanıyoruz. Bu yöntemlerin tedavideki başarı oranları birbirine yakındır.

Hastanın çocuk doğurma isteği tedavi tipini seçmede en önemli kriterdir. Dünyada ülkeler arasında da farklılıklar göstermektedir. Örneğin Almanyada soğuk koagulatör popüler bir yöntemken Amerikada elektro diatermi daha çık tercih edilmektedir.

Tüp Ligasyonu (Doğum Kontrol Amaçlı Tüplerin Bağlanması)

Tüp ligasyonu denilen bu işlem mini kesi ile açık olarak veya laparoskopik olarak kapalı yapılmaktadır. Tüplerin bağlanmasından sonra binde 1 oranında gebelik görülmektedir. Genellikle spinal anestezi ile yapmaktayız. Operasyon yaklaşık15 dakika sürmektedir.

Kısırlık Ameliyatları

Kliniğimizde kısırlık teşhis ve tedavisine yönelik aşağıdaki girişimler yapılabilmektedir.

 • Tanısal laparoskopi
 • Batın içi yapışıklıların ve tüplerin açılması
 • Tanısal histeroskopi
 • Operatif histeroskopi
 • H/S myomektomi
 • H/S polipektomi
 • Histeroskopik adezyolizis
 • Histeroskopik septum rezeksiyonu
 • Tüplerin bağlanması sonrası tekrar açılması
Over Cerrahisi (Yumurtalık Kistler, Tümörler)

Yumurtalık ameliyatları merkezimizde genellikle laparoskopik olarak yapılmaktadır. Ancak kötü huylu olması yüksek ihtimal veya yapışıklık olma ihtimali yüksek olan vakalarda açık cerrahi tercih edilmektedir. Genel anestezi veya spinal anestezi altında gerçekleştirilir. Yumurtalık kist ve tümörlerinde bazen sadece kist çıkartılırken bazen yumurtalığın hepsi alınması gerekir.

Myom Ameliyatları

Myomların cerrahi tedavisinde ya sadece myomu alıyoruz ya da endikasyonu varsa rahmi tatal olarak alıyoruz. Yumurtalıkların da alınması bu ameliyatlarda hastadan hastaya değişen bir durumdur. Sadece myomun alındığı ameliyatlar myomektomi olarak adlandırılır. Kliniğimizde kapalı veya açık olarak yapılmaktadır. Rahmin endometrium tabakasında olan myomlar histeroskopik olarak alınmaktadır.

Vaginal ve Abdominal Histerektomiler

Rahmin cerrahi olarak alınmasıdır. Rahim ameliyatı ya karından ya da vajinal olarak yapılır. Karından yapılan girişimler açık veya kapalı yöntemle olabilir. Bu ameliyatları hem genel anestezi ile hem de spinal – epidural anestezi ile yapıyoruz.

Bu ameliyatı yapma nedenleri:

 • Myomlar
 • Jinekolojik kanserler
 • Tedavi edilemeyen aşırı kanamalar
 • Riski yüksek kanser öncesi lezyonlar ( insitu karsinom, cerrahi sınır pozitif CIN III)
 • Rahim sarkmaları
Histeroskopik Ameliyatlar

Rahim içine özel bir optik sistemle girilip monitörde izlenerek operasyon yapılmasıdır.
Lokal anestezi veya genel anestezi arlında yapılır. Ortalama20-30 dakika sürer.

İki tipi vardır:

Tanısal Histeroskopi : Rahim içi boşluğunun gözlenmesidir. Ultrasonografi ile veya diğer yöntemlerle tanı konulamayan durumlarda yapılır. Eğer işlem anında bir problemle karşılaşılırsa anında operatif histeroskopiye geçilebilir.

Kliniğimizde kullanılma nedenleri:

 • Aşırı kanamaya neden olan polip veya myomlar
 • Uterin septum, bikornis,arkuat uterus gibi doğuştan rahim anomalileri
 • İpi görülemeyen spiral çıkarılması
 • Rahim kanseri teşhisi
 • Kürtaj sonrası rahim yapışıklıları
 • Başarısız tüp bebek tedavisi durumları
 • Aşırı adet kanamalarında endometrial ablasyon

Histeroskopinin avantajları

Özellikle çocuk sahibi olmayı düşünen bayanlarda avantajlıdır. Histeroskopinin yerine kullanılacak küretaj veya açık cerrahi doğurganlık kapasitesini azaltacaktır.

 • Rahim daha az hasar görür
 • Hastanede kalış süresi daha azdır.
 • İşlem ağrısızdır.
Laparoskopik Ameliyatlar

Kliniğimizde Laparoskopik ameliyatlar öncelikli olarak tercih edilmektedir. Genel olarak tecrübeli ekipler tarafından yapıldığında jinekolojik ameliyatların %95’i laparoskopik olarak yapılabilmektedir.

Başlıca şu durumlarda laparoskopi kullanılır:

Myomların tedavisinde;

 • Tüplerinde problem olan hastalar
 • Endometrioma (çikolata kistleri)
 • Yumurtalık kistleri
 • Kısırlık tanı ve tedavisi
 • Dış gebelik

Laparoskopik cerrahinin avantajları:

 • Ameliyat kesisi daha küçüktür
 • İyileşme daha hızlıdır
 • Hastanede kalma süresi daha kısadır
 • Ameliyat sonrası yapışıklık daha azdır. Bu durum çocuk sahibi olma açısından önemlidir.
 • Karın içinde görülmesi zor alanlara ulaşılır
 • Karın içinde daha az hasar olmaktadır.

Biz Sizi Arayalım